Cine suntem?

logo...

- CATALIZATOR AL PROCESELOR INOVATIVE!


 

Inno Consult a fost înfiinţată în anul 2004, asumându-şi misiunea de catalizator al proceselor inovative prin facilitarea dialogului între actorii implicaţi în efortul de dezvoltare economică regională/locală bazat pe transfer tehnologic şi inovare: autorităţi, universităţi şi institute de cercetare, întreprinderi.

Inno Consult are o bogată experienţă în managementul proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale.

Inno Consult este specializată în scrierea de proiecte cu finanţare europeană, având o experienţă considerabilă în ceea ce priveşte programele cadru ale Uniunii Europene (FP7,CIP) precum şi cele de colaborare internaţională (INTERREG).

Inno Consult organizează sesiuni de “in house trainings”, la cererea şi în funcţie de necesităţile clienţilor în domeniul generării de proiecte viabile.

Inno Consult şi-a dezvoltat o vastă reţea de parteneri în România, Uniunea Europeană şi nu numai. Dintre aceştia amintim Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică, Centrul pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al landului Renania de Nord Westfalia, Universitatea Politehnică din Timişoara, Consiliul judeţean Iaşi; Ministerul Economiei, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Agenţia pentru Transfer Tehnologic şi Inovare a Republicii Moldova etc.

Experienţa

 

Inno Consult are deja o bogată experienţă în implementarea şi derularea a numeroase proiecte, care pot fi sintetizate în cadrul următoarelor domenii. Au fost alese câteva dintre cele mai relevante proiecte

Proiecte pilot ale dezvoltării economice regionale/locale

-          Incubatorul de Afaceri al Universităţii Politehnice din Timişoara: elaborarea conceptului, derularea procesului de înfiinţare, sprijin pentru managementul incubatorului, www.it-incubator.ro , cu sprijin gtz (2002-2010)

-          Proiect Tele-learning în domeniul agrar: elaborarea conceptului, management de proces, www.agra.ro, cu sprijin gtz (2002-2005)

-          Clusterul inovativ în domeniul automotive „SPRINT”: elaborarea conceptului, scrierea proiectului de finanţare, managementul procesului, www.sprintnewtork.ro, (2005-2007)

-          Clusterul inovativ în domeniul lemnului „Pro Wood”: elaborarea conceptului, scrierea proiectului de finanţare, managementul procesului, www.prowood.ro (2008-2010)

Sprijinirea implementării politicilor naţionale în domeniul inovării si al dezvoltării economice regionale

 

-          Organizarea anuală a Forumului deschis pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în România: cea mai mare platformă de comunicare, schimb de idei şi cooperare între actorii de pe scena R&D din România, ajuns în 2009 la cea de a noua ediţie: www.technologyforum.ro, din însărcinarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

-          Organizarea de „Fact Finding Missions” cu participarea centrelor de transfer tehnologic din România în vederea facilitării schimbului de experienţă şi cooperării cu organizaţii similare din UE (Germania, Austria, Franţa, ţările scandinave), în colaborare cu ANCS

-          Exerciţiul de cluster mapping: dezvoltarea metodologiei, derularea exerciţiului, identificarea clusterelor din România; din însărcinarea Ministerului Economiei.

 

Capacity Building

 

-          Organizarea a peste 40 de seminarii şi sesiuni de instruire „tailor made” în ultimii 5 ani în România, Germania, Balcanii de Vest în vederea generării de proiecte cu finanţare publică de succes (Camera de Comerţ Timişoara, Universitatea Agronomică Iaşi, Asociaţia Română a Industriei Electronice şi Software etc)

-          Elaborarea unei metodologii a generării de proiecte: „Project Generation Tool”.

 

Programul cadru 7

 

-          Consultanţă în procesul de accesare a Programului cadru 7: generarea de proiecte valide, găsirea partenerilor, managementul proiectului; 6 proiecte derulate în ultimii 5 ani în domeniul creării de reţele inovative şi clustere

-          Punct Naţional de Contact „Regional”: sprijin pentru colaborarea internaţională între clustere inovative.

Cooperare transfrontalieră

-          Co-autor al ghidului pentru derularea unui exerciţiu de foresight „Transvision” (2004), din însărcinarea Comisiei Europene; exerciţiul a avut în vedere regiunea transfrontalieră România – Ungaria – Serbia,

-          Sprijin acordat dezvoltării clusterelor transfrontaliere IT România – Serbia (Banatic Network) şi România-Ungaria, inclusiv pe baza abordării programelor de cooperare transfrontalieră

-          Sprijin acordat clusterului transfromtalier IT Romania – Ungaria, pe baya unui proiect INTERREG IV A, Cluster 2 Succes.

-          Din însărcinarea Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (gtz), Inno Consult şi ZENIT au sprijinit Ministerul Integrării Europene (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) în elaborarea documentelor programatice şi dezvoltarea unei „project pipe-line” pentru Programul România-R. Moldova-Ucraina. Activităţile au inclus, printre altele, generarea de proiecte valide şi consultanţă pe întreg parcursul scrierii proiectului pentru beneficiari selecţionaţi în prealabil.

-