Cluster Textil Nord Est

logo

- CATALIZATOR AL PROCESELOR INOVATIVE!

 In urma unui proces de generare a clusterului după metodologia dezvoltată în cadrul proiectului FP7 Pro Wood clusterul Textil NE a fost oficial lansat pe 10 decembrie 2010, cuprinzând drept membri fondatori reprezentanții asociației ASTRICO NE (industria), Facultății pentru Industria Ușoara Iași (mediul academic), ADR NE (autoritate publică) și Inno Consult (catalizator). Ne aflăm așadar intr-o situație clasică a unui cluster "Four clover".

Obiectivele clusterului sunt:

  • Stimularea inovării prin schimbul de informaţii şi derularea de proiecte comune cu aplicabilitate imediată în producţie;
  • Crearea de produse noi, cu valoare adaugată crescută;
  • Optimizarea costurilor prin inovarea de procese şi transfer tehnologic între parteneri;
  • Instruirea şi dezvoltarea continuă a resurselor umane prin programe derulate în comun;
  • Abordarea unei strategii de piaţă comune, menită să asigure consolidarea pieţei existente şi derularea de acţiuni în vederea extinderii acesteia;
  • Dezvoltarea parteneriatelor la nivel regional şi internaţional ca şi structuri eligibile în programe de cercetare-dezvoltare;
  • Protejarea mărcilor şi drepturilor de proprietate industrială;
  • Crearea mai multor locuri de muncă, mai bine plătite.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați și www.astricone.eu.