INOV CLUSTER

logo-catalizator al proceselor inovative!

 

 

INNOVCLUSTER – Dezvoltarea conceptului de pol tehnologic în plan regional şi a clusterelor din reţele regionale, suport al creşterii competitivităţii operatorilor economici din industria construcţiilor de maşini

 

Cadru general

 

Proiectul a fost desfăşurat în perioada 2008-2010 şi a fost finanţat de către Ministerul Economiei în cadrul Programului sectorial de cercetare dezvoltare. Proiectul a avut următoarele obiective:

- analiza bunelor practici din Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării unor structuri de gen cluster,

- identificarea potenţialului de dezvoltare a unor structuri de tip cluster în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României

- elaborarea unui ghid pentru cei inteersaţi în crearea şi dezvoltarea unor structuri de tip cluster.

Proiectul a fost realizat de către un consorţiu format din următoarele entităţi:

- INMA, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare, www.inma-ita.ro

- CIDAf, Centrul de Inovare şi Dezvoltare de Afaceri, www.cidaf.ro

- IRECSON, Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje, www.irecson.ro

- Economix, www.competitivitate.ro

- Inno Consult, www.innoconsult.ro

 

 

Faza 1

In faza I a proiectului au fost identificate exemple de bună practică internaţionale cu accent pe modelele german, francez şi suedez.

Faza a II a

Faza a II a a constat în efectuarea unui amplu sondaj bazat pe un chestionar comprehensiv cu privire la identificarea unor iniţiative de tip cluster trimis tututor actorilor regionali (universităţi, institute de cercetare, întrepinderi, autorităţi publice, camere de comerţ, asociaţii, centre de transfer tehnologic, firme de consultanţă etc). Rezultatele chestionarelor au fost validate în cadrul unor workshopuri regionale (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Bistriţa, Sfântu Gheorghe, Constanţa etc). In această fază au fost identificate următoarele clustere:

-          automotive şi ICT în Regiunea Vest;

-          lemn în Regiunea Centru;

-          automotive în Regiunea Sud,

-          logistică şi turims în Regiunea Sud-Est;

-          turism în Regiunea de Nord Est.

Faza a III a

 

Faza a III a constat în elaborarea Ghidului pentru implementarea în România a conceptului de cluster inovativ, ce strânge laolaltă rezultatele analizei privitoare la legislaţia, posibilităţile de finanţare şi bunele practici europene, înglobând şi rezultatele deja identificate în ţara noastră. Au fost formulate, de asemenea, recomandări de politică industrială privind elaborarea cadrului necesar dezvoltării în România a unor structuri de tip cluster inovativ competitive.

Ghidul este accesibil spre consultare la adresa: http://www.fabricadebani.ro/userfiles/Ghid_ita_2010.pdf

Faza a IV a

 

Faza a IV a constat într-o vizită de studiu în Ungaria în care au fost vizionate clustere reprezentative din Szeged şi Debrecen. De asemenea, a fost efectuată o vizită la POLUS, Agenţia de promovare şi acreditare a clusterelor din Ungaria în vederea identificării exemplelor de bună practică şi adaptării lor în România. In final au fost făcute MECMA recomandări cu privire la implementarea unui sistem integrat de finanţare a clusterelor în România.

Recomandari MECMA