INOV CLUSTER II

logo

- CATALIZATOR AL PROCESELOR INOVATIVE!

Proiectul INOV CLUSTER II

Având titlul complet Consolidarea competitivităţii clusterelor inovative şi evaluarea comparativă a competitivităţii sectoarelor industriale – instrumente de politică industrială durabilă, adaptate erei globalizării, proeictul INOV CLUSTER II se desfășoară în cadrul programului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în perioada oct 2011-nov 2012. Consorțiul însărcinat cu derularea acestui proiect este format din: Institutul de Prognoză Economică (coordonator), GEA, INNO CONSULT, INMA, INCDTP, ICMET.

Obiectivul principal al proiectului este creşterea competitivităţii în industria prelucrătoare, prin promovarea modelelor de producţie şi consum durabil, obiectivul specific fiind consolidarea competitivităţii clusterelor inovative şi evaluarea comparativă a competitivităţii sectoarelor industriale – instrumente de politică industrială durabilă, care să fie adaptate erei globalizării.

Scopul proiectului (S) este identificarea si analiza elementelor strategice privind competitivitatea, sustenabilitatea si performantele sectoarelor industriale in vederea elaborării de strategii, programe si masuri pentru integrarea si armonizarea politicii industriale a României in politicile si strategiile de la nivelul Uniunii Europene. La rândul său, acesta este detaliat sub forma a cinci obiective specifice:

Aceste obiective pot fi detaliate sub forma următoarelor obiective măsurabile (OM):

-       Analiza situaţiei actuale la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte politica industrială cu accent pe clustere (OM11);

-       Analiza situaţiei actuale din România în ceea ce priveşte politica industrială, instrumentele de dezvoltare economică şi situaţia clusterelor (OM12)

-       Analiza în detaliu a cel puţin 4 modele europene (2 din Vestul Europei, 2 din Noile State Membre) cu potenţial de adaptare la realitatea românească (OM13);

-       Elaborarea unui set de indicatori de analiză a performanţei economice şi a potenţialului de dezvoltare a sectoarelor economice în concordanţă cu practica europeană şi adaptat realităţilor româneşti (OM21);

-       Elaborarea unui set de indicatori de analiză calitativă şi cantitativă a clusterelor în vederea determinării rolului acestora în dezvoltarea economică durabilă a economiei naţionale, în concordanţă cu practica europeană şi adaptat realităţilor româneşti (OM22);

-       Evaluarea sectoarelor industriale şi a clusterelor pe baza indicatorilor mai sus menţionaţi (OM23);

-       Elaborarea unor studii de ramură, inclusiv prin includerea unor previzionări de tip foresight a dezvoltării acestora (OM31);

-       Sprijinirea generării şi dezvoltării de clustere inovative prin consultanţă specifică (OM32);

-       Benchmarkingul a cel puţin 4 clustere româneşti relevante cu unele similare din Uniunea Europeană (OM41);

-       Elaborarea unui sistem integrat de măsuri financiare şi non-financiare de susţinere a sectoarelor industriale şi a instrumentelor de politică industrială (clustere, reţele etc) (OM51);

-       Elaborarea unor recomandări de politică industrială în scopul atingerii unei creşteri economice durabile adaptate erei globalizării (OM52);

-       Elaborarea unui mecanism de evaluare şi monitorizare a rezultatelor intervenţiilor financiare şi non-financiare ale statului în economie (OM53);

-       Elaborarea unui project pipe line în vederea dimensionării efortului financiar de susţinere a instrumentelor de politică industrială (în specialo clustere) în perioada 2013-2020 (OM 54);

-       Realizarea unui instrument on-line de evaluare şi monitorizare a performanţei economice a clusterelor (OM55).

 

Proiectul conține următoarele etape:

Etapa 1 - Analiza comparativă a strategiilor, politicilor şi instrumentelor de dezvoltare industrială, cu accent pe rolul jucat de structurile de tip cluster / pol de competitivitate în România şi în Uniunea Europeană şi identificarea instrumentelor şi măsurilor specifice de sprijinire a parteneriatelor inovative :16 septembrie – 30 noiembrie 2011 (2 luni si jumatate)

Etapa II - Evaluarea potentialului de dezvoltare a sectoarelor economice din România raportat la tendintele europene : 1 decembrie 2011 – 30 iunie 2012 (7 luni)

Etapa III Proiectarea şi implementarea de programe/măsuri pentru îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor industriale luând în considerare şi măsurile prevăzute în viitorul Cadru Strategic Comun pentru Finanţarea Cercetării şi Inovării în UE 2013-2020 (O5) : 1 iulie – 30 noiembrie 2012 (5 luni).

Mai multe detalii puteți găsi pe www.clustero.eu.