Telelearning

logo-catalizator al proceselor inovative!

 

 

Proiect Telelarning în domeniul agro-zootehnic în judeţul Iaşi

 

Cadru general

Agricultura reprezintă una din ramurile economice cele mai importante în România şi cu precădere în Moldova. In anul 2002, in regiunea de Nord Est agricultura contribuia cu peste 18% la PIB-ul regional, faţă de 11% , media naţională.

Agricultura în regiune se desfăşoară printr-o utilizare intensivă a factorului de producţie Muncă – cu o productivitate foarte scăzută.

Accesul fermierilor la informaţii şi cunoştinţe ştiinţifice în domeniul agriculturii şi a creşterii animalelor reprezintă aşadar o condiţie sine qua non a dezvoltării pe baze moderne a agriculturii în regiune şi, de asemenea, a supravieţuirii micilor fermieri în Uniunea Europeană.

Informaţia de care vorbeam mai sus se afla însă localizatăla nivelul Universităţii Agronomice din Iaşi sau al Liceului Agricol din Podu Iloaiei etc. Transferul de cunoştinţe către beneficiar întâmpină aşadar două obstacole: nivelul ridicat de abstractizare al informaţiei şi distanţa.

Concept

 Faza 1

Având în vedere cele descrise mai sus, Liceul Agricol „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, judeţul Iaşi, a solicitat în anul 2002 sprijinul experţilor gtz, dl. Michael Guth şi dl. Daniel Coşniţă, pentru implementarea unui proiect de învăţânt la distanţă care să rezolve, cel puţin cu caracter de pilot, cele două probleme menţionate mai sus: abstractizarea informaţiei şi distanţă.

Aşa s-a născut proiectul de telelarning din judeţul Iaşi. Proiectul s-a bucurat de sprijinul Inspectoratului Şcolar Iaşi, al Conisliului judeţean Iaşi, al Universitţii de Stiinţe Agricloe şi de Medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi Fundaţiei pentru Stiinţă (Stifterverband fuer die Deutsche Wissenschaft) din Germania.

Proiectul a avut două etape:

  1. Etapa „hardware”

In localităţile Tătaruşi, Rediu, Răducăneni au fost instalate calculatoare moderne în şcolile generale. De asemena 2 PC-uri au fost instalate la Podu Iloaiei, la liceul agricol şi la Iaşi la Facultatea de Zootehnie.

  1. Etapa „software”

Cu spijinul Facultăţii de Zoothenie, a dlui. Prof. Univ. Ujică şi a Liceului Agricol „Haralamb Vasiliu”, în special a doamnelor Prof. Gabriela Dobrea, director, sşi Prof. Gabriela Grosu a fost elaborat un curriculum şi au fost postate pe internet pe site-ul www.telelearning.ro informaţii de interes pentru crescătorii de animale. Proiectul a fost lansat oficial pe 15 septembrie 2003.

Un efect indirect al acestui poriect este accesul gratuit la internet pe care elevii din satele-pilot l-au căştigat ca urmare a dotării cu calculatoare.

Faza a II a

Site-ul, aşa cum arăta el în rpima fază, edeşi util, era destul de static. De accea a urmat o a doua fază, aceea de transfromare a lui într-un portal complex, www.agra.ro, după modelul german, www.raiffeisen.de.

Această fază a constat în atragerea unei firme specializate în design web, frma Arhipelago din Iaşi După parcurgera unei etape de instruire în Germania unde au partiicpat şi reprezentanţi ai Liecului Agricol din Podu Iloaiei a urmat realizarea efectivă a portalul.

Portalul pune la dipsoziţia utilizatorilor informaţii structurate, complexe şi exhaustive în domeniul agriculturii şi al zootehniei.

Transferul de cunoştinţe este realizat prin faptul că există o permanentă colaborare între reprezntanţii liceului şi ai firmei Arhipelago, desfăşurându-se în mod regulat sesiuni de practică ale elevilor în întreprindere.

Sustenabilitatea proeictului este asigurată prin faptul că portalul este administrat în mod privat de către firma Arhipelago (www.arhipelago.com).