Forumul deschis pentru Inovare si Transfer Tehnologic

logo-catalizator al proceselor inovative!

 

Forumul deschis pentru Inovare si Transfer Tehnologic

 

 

Ajuns deja la cea de a noua ediţie în 2010, Forumul dechis pentru Inovare şi Transfer Tehnologic reprezintă cea mai importantă platformă de comunicare şi colaborare a actorilor de pe scena cercetării-dezvoltării româneşti. Reprezentanţi ai autorităţilor naţionale şi regionale, ai universităţilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii inovative vor partcicipa la cele două zile ale acestei manifestări. Următoarele principii stau la baza organizării acestui forum:

-          Inovarea reprezintă astăzi unul dintre cei mai importanţi factori de producţie. Intr-o economie aflată într-un stadiu avansat de globalizare, cercetarea şi dezvoltarea reprezintă elemente cheie ale creării unor avantaje comparative pe piaţă;

-          Cercetarea românească se află încă, din păcate, într-o orientare axată pe ofertă. De aceea este deosebit de dificil ca rezultatele cerectării româneşti să se transforme în produse vandabile pe piaţă. Şi aceasta deşi,â România ocupă primele locuri la competiţiile internaţionale dedicate invenţiilor şi inovaţiilor;

-          Lipseşte o legătură sistemică şi sistematică între principalăă actori: Universităţi şi institute de cercetare (reprezentanţii ofertei) şi IMM-uri (reprezentanţii cererii), care la rândul lor trebuie să devină beneficiarii efortului de cercetare;

-          Dezvoltarea sistemului de cercetare-dezvoltare românesc nu poate fi văzut ca un proces autarhic. Cu atât mai mult trebuie ca România să rămână angrenată în realităţile şi tendinţele internaţionale, şi în special europene, în ceea ce priveşte cercetarea.

Pornind de la aceste consideraţii s-a născut Forumul deschis pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, instrument ce doreşte aducerea la aceeaşi masă a tuturor actorilor de pe scena cercetării-dezvoltării, a cererii cu oferta,pe de o parte şi a politicii Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a nevoilor întreprinderilor inovative, pe de altă parte.Peste toate aceseta este urmărit obiectivul general al creării de partneriate la nivel european.

Pornit ca o iniţiativă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică. Forumul a câştigat în prestigiu şi greutate prin alăturarea drept co-organizatori ai Camerei de Comerţ a României şi Institutului de Proiectări pentru Automatizări.

Din 2010 organizarea Forumului a fost preluată în întregime de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Mai multe detalii se pot accesa pe www.technologyforum.ro.