PROM IST FP7

logo-catalizator al proceselor inovative!

 

 

Promovarea participării cercetării româneşti la Programul Cadru 7 şi dezvoltarea reţelei naţionale de excelenţă în domeniul IST – Tehnologiile Societăţii Informaţionale (PROM-IST-PC7)

 

 

Este un proiect desfăsurat sub Prorgamului naţional CEEX în perioada 2006-2007.

PROM IST FP a următit 2 obiective:

-          dezvoltarea unei reţele de excelenţă în domeniul IST în România;

creşterea eficienţei participării României la Programele cadru pentru cercetare şi inovare ale Uniunii Europene, în special în cadrul priorităţii tematice IST.

Grupul ţintă al acestui proiect a fost constituit din întreprinderile mici si mijlocii inovative din domniul IST, insitute de cerectare şi universităţi, autorităţi locale, firme de consultanţă.

In cadrul proiectului au fost desfăşurate o serie de workshopuri regionale în vederea promovării gradului de cunoaştere în ceea ce priveşte Programul cadru 7 la Arad, Sibiu, Piteşti, Iaşi, Constanţa, Braşov şi Bucureşti.

Un rezultat deosebit de important al acestui proiect îl constituie Ghidul FP7, un instrument deosebit de util pentru cei ce doresc să acceseze acest program.

ghid_fp7