Pro Wood

logo

-catalizator al proceselor inovative!

PRO WOOD - Promoting and linking Wood Industry and Research in Romanian Regions using good practice from acknowledged wood clusters in the EU

 

Este un proiect care s-a desfășurat sub egida Programului cadru 7 al Uniunii Europene în perioada 2008-2010, având drept scop generarea unui cluster inovativ în domeniul industriei lemnului și a mobilei.

Partenerii acestui proiect sunt: ZENIT, Institutul Fraunhofer pentru Cercetări în domeniul lemnului, Institutul pentru Eficiența Muncii din Helsinki, Polul de competitivitate francez în domeniul lemnului de la Metz, Universitatea Transilvania din Brașov, Consiliul județean Covasna, Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Covasna și Inno Consult.

Proiectul a cuprins următoarele etape:

 1. Analiza situaţiei sectorului lemnului şi a mobilei din regiunea Braşov-Covasna din care au reieși următoarele 4 probleme principale cu care seconfruntă IMM-urile din regiune:
  • Marketing (atitutidinea pasivă a producătorilor față de piață)
  • IT (insuficenta folosire a metodelor moderne de comunicare și asoluțiilor de e –business)
  • Calificarea forței de muncă (insuficenta calificare a personalului cu studii medii)
  • Colaborarea cercetare –industrie (cvasi-inexistentă)
 2. elaborarea unui plan de măsuri care să ducă la creşterea competitivitîţii produselor şi a poziţiei pe piaţă a producătorilor de lemn şi mobilă din regiune. Cu titlu de pilot au fost implementate următoarele măsuri:
  • înființarea unui departament de marketing la nivelul clusterului
  • seminarii pe teme de e-commerce, restrcuturarea site-ului astfel âncât să cuprindă informații despre fiecare membru, prezentate într/un mod sistematizat
  • conncursuri de tipul „cel mai bun tâmplar”, prezentări ale întreprinderilo în școală
  • crearea de echipe mixte de lucru industrie-universitate în vederea găsirii de soluții tehnice și tehnologice adaptate problemelor cu care se confruntă producătorii
 1. generarea clusterului. Pro Wood este implementat în model „trifoi cu patru foi” iar acordul de parteneriat semmnat între membrii clusterului a devenit modelul unanim agreat la nivel național

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi şi site-ul www.prowood.ro.