Regiunile cunoaşterii

logo-

- CATALIZATOR AL PROCESELOR INOVATIVE!

Daniel Cosnita, Inno Consult, este Punct National de Contact pentru Regiunile cunoasterii in cadrul Programului cadru 7.

Initiativa Regiunile cunoasterii are drept scop intarirea potentialului de cercetare a regiunilor europene, in special prin incurajarea si sprijinirea dezvoltarii de "research-driven" clusters, asociind universitari, institute de cercetare, intreprinderi si autoritati.

Sunt finantate:

- analiza, dezvoltarea si implementarea de programe de cercetare pentru clustere regionale sau transfrontaliere;

- activitatea de mentoring a regiunilor mai slab dezvoltate din punct de vedere al cercetarii de catre cele mai avansate;

- initiative de integrare a eforturilor in domeniul cercetarii.

Un exemplu de succes al participarii in cadrul acestui program este clusterul Pro Wood care a devenit un model de generare a clusterelor inovative acceptat la nivel national.

Mai multe detalii despre Regiunile cunoasterii se pot obtine pe http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html.