SPRINT

logo-catalizator al proceselor inovative!

 

 

Portal Furnizori pentru Cercetare şi Inovare în Transport - SPRINT

SPRINT este un proiect finanţat de Uniunea Europeană în interiorul Programului Cadru 6 pentru cercetare, dezvoltare şi concurenţă.

SPRINT s-a desfăşurat din 2005 până în 2007 de către următorul consorţiu:

Asociaţia Constructorilor de Automobile din România – ACAROM

www.acarom.ro

Universitatea din Piteşti, UPIT, www.upit.ro

Inno Consult SRL

Centrul pentru Inovare şi Tehnologie din Landul North Rhine Westphalia   - www.zenit.de

SPRINT a urmărit intensificarea activităţilor de cercetare printre furnizorii români pentru industria auto, a cooperării lor în cercetarea internaţională şi va stimula şi facilita

ratusca_sprint
  • crearea unei reţele de furnizori pentru industria auto, cu un grad ridicat de inovare.
  • crearea mai multor nuclee de cercetare, care vor aborda problemele curente ale cercetării în domeniul auto.
  • creşterea gradului de cunoaştere al rezultatelor cercetării, deja obţinute la nivel european şi ale Programului Cadru 6, în general printr-o serie de workshopuri regionale.
  • intensificarea cooperării în cercetarea internaţională între furnizori, prin organizarea Conferinţei Sud Est Europene pentru Cercetare şi Inovare în Transport.

participarea lor la proiecte PC7, prin intermediul următoarelor activităţi:

            Grupul ţintă al proiectului format din IMM-uri reprezentând sectorul furnizorilor de componente pentru industria auto din România. Intensificarea activităţilor lor în domeniul C&D în cadrul unei reţele inovative, moderne şi funcţionale va conduce într-un final la creşterea valorii adăugate a produselor lor, la o mai bună poziţionare pe pieţele internaţionale, la o participare mai strânsă la proiecte europene de cercetare şi la integrarea României în Zona de Cercetare Europeană.                                                             

Cu toate acestea, activităţile de cercetare nu vor fi desfăşurate în mod autonom, ci printr-o observare a rezultatelor deja obţinute la nivel european, prin integrarea şi aplicarea lor, prin localizarea de complementarităţi şi prin susţinerea puternică a cooperării internaţionale în cercetare.

S-a pus accentul în special pe cooperarea dintre furnizorii din ţările ACC. Proiectul a ajutat la crearea unei platforme pentru cooperare ulterioară, schimb de experienţe şi proiecte comune de cercetare între aceste ţări, care vor duce la creşterea competitivităţii lor în sectorul furnizoilor de componete pentru industria auto, în presepctiva viitoarei aderări la UE.  

Activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute

 

Rezultatele obţinute în cei 2 ani ale proiectului SPRINT pot fi rezumate în felul următor:

Obiective

Rezultate identificate

Cum se vor valorifica rezultatele

Crearea unei reţele de furnizori pentru industria auto, cu un grad mare de inovare.

 

A fost realizată o analiză amănunţită a sectorului furnizorilor de componete pentru industria auto din România

Reţeaua SPRINT a fost înfiinţată oficial pe 12 iulie 2006 cu 50 de membri fondatori.

Până la 31 august 2007, numărul membrilor ajunsese deja la 80

Portalul SPRINT a fost lansat pe 1 septembrie 2006.

Reţeaua este deschisă pentru noi membri.

Adaptare şi îmbunătăţire continue ale serviciilor oferite de reţea în sprijinul nevoilor membrilor săi.

Conectarea reţelei SPRINT la alte reţele de excelenţă din România şi internaţionale.

Activităţi de relaţii cu publicul la diferite conferinţe şi evenimente.

Crearea de diferite nuclee de cercetare, care vor aborda problemele curente de cercetare în domeniul auto.

Au fost stabilite 6 nuclee de cercetare.

Dezvoltare continuă a nucleelor de cercetare spre entităţi autonome.

Coaching pentru nuclee de cercetare.

Organizare de evenimente.

Organizarea unor serii de workshopuri regionale pentru creşterea gradului de cunoaştere asupra despre rezultatele de cercetare deja obţinute, la nivel european şi ale Programului Cadru 6

Diverse workshopuri regionale în Piteşti (9), Timişoara(2), Cluj (1), Bucureşti (6).

Vizite la întreprinderile din Timişoara, Cluj, Bucureşti.

Evenimente de mediere parteneri în Sibiu şi Timişoara.

Workshopuri regionale viitoare.

Asocierea workshopurilor la alte evenimente ştiinţifice, din România şi internaţionale.

Conectarea reţelei SPRINT la alte reţele şi iniţiative europene în domeniul auto.

Participarea la diferite conferinţe auto la Praga, Bruxelles, Dresda.

Participarea la Z-Messe la Leipzig.

Organizarea Conferinţei SEE la Piteşti, iunie 2007.

Proiecte viitoare comune în cadrul FP7, INTERREG

 

Continuarea desfăşurării activităţilor SPRINT va fi susţinută de următorii trei piloni:

 

1. Networking

 

www.sprintnetwork.ro va fi folosit în continuare de ACAROM ca mijloc principal de asigurare a comunicării între membrii săi. Portalul va furniza informaţii despre evenimente, rezultate C&D, cerere şi ofertă de produse, tehnologii, parteneri. Portalul va asigura de asemenea legătura către alte reţele naţionale şi europene. Conţinutul portalului va fi adaptat continuu la nevoile actuale ale membrilor, dar şi la trendurile internaţionale din domeniul C&D. Newsletterurile vor avea acelaşi rol informativ, dar într-o manieră mai prietenoasă.

Vor continua vizitele la întreprinderi.

Vor fi organizate traininguri şi seminarii despre subiecte esenţiale din industria auto, în colaborare cu alţi parteneri europeni.

2. Nuclee de cercetare

 

Cele şase nuclee de cercetare care s-au format, ca rezultat al reţelei SPRINT, care şi-au dovedit deja viabilitatea prin elaborarea a peste 20 de idei de proiecte şi obţinerii a trei proiecte naţionale de cercetare cu finanţare de peste 1 milion de Euro, vor fi monitorizate în continuare de către echipa SPRINT până când vor atinge maturitatea şi vor fi creat structuri proprii, mai mult sau mai puţin oficiale.  

3. Internaţionalizare

 

SPRINT va extinde în continuare contactele stabilite cu alte „iniţiative cluster” din Sud-estul Europei şi nu numai (contacte cu alte clustere din Saxonia au fost deja stabilite). Următorul pas concret va fi elaborarea unei propuneri de proiect cu privire la coordonarea activităţilor reţelelor în Europa de Sud-est.  

4. Alte activităţi

 

Aici ne referim la un pachet de măsuri, incluzând:

-          participarea la workshopuri şi conferinţe

-          legături cu alte reţele (ICT, etc.)

-          activităţi de relaţii cu publicul (PR) în magazine specializate precum “Tehnică şi tehnologie” etc.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm vizitaţi www.sprintnetwork.ro